Jako wieloletni praktyk w strukturach Działu Personalnego międzynarodowych organizacji, wspieram w procesach dotyczących szeroko rozumianego obszaru Human Resources tj:

 • Rekrutacja pracowników na wszystkie poziomy stanowisk
 • Executive search / headhunting kadry zarządzającej
 • Diagnoza kompetencji pracownika/menedżera
 • Programy wdrażające nowego pracownika w organizacji - Onboarding Training
 • System Ewaluacji i Oceny Okresowej Pracownika
 • Employer Branding / budowanie wizerunku pracodawcy na rynku pracy
 • Projektowanie opisów stanowisk pracy, reorganizacji struktury organizacyjnej
 • Development Center - Assessment Center
 • Programy sukcesji i rozwoju zawodowego pracowników, ścieżki awansu
 • Procesy reorganizacji i restrukturyzacji, wdrażanie procesu "zmiany" w organizacjach
 • Outplacement - projektowanie programów wsparcia dla zwalnianych pracowników
 • Szkolenia  - budowanie programów i przeprowadzanie szkoleń w zakresie kompetencji miękkich, lidership