W procesie coachingu biorą udział coach i coachee (czyli Ty - jako klient). To rozmowa, w której coach jest jedynie uważnym świadkiem procesu, a nie uczestnikiem. Rolą coacha jest uważna obecność, empatyczne słuchanie, zadawanie pytań i udzielanie informacji zwrotnej - a więc inspirowanie, motywowanie i wspieranie Ciebie. Coach zadaje zatem pytania - a Ty (coachee) na nie odpowiadasz. Coach nie ocenia Twoich wyborów i decyzji, najlepsze są bowiem te rozwiązania, które wypracujesz sam.

Najważniejsze w procesie coachingu jest określenie celu, nad którym będziesz pracować. Cel wypracowujemy zgodnie z zasadą SMART tj: cel powinien być konkretny, mierzalny, osiągalny, istotny, realny i określony w czasie realizacji.

Podczas procesu coachingowego pracuję w modelu GROW, metodą co-active i co-creative, co wynika z  przekonania, że to Ty jesteś mądry, kreatywny, zdolny i posiadasz wszelki potencjał do zmiany. Stosuję dostępne narzędzia coachingowe, mapę celów, mapę marzeń, plan rozwoju zawodowego...