"Zamień swoje marzenia w cele i odkryj dla siebie nową perspektywę rozwoju"

Psycholog - Coach - Doradca Personalny - HR Expert

Co mnie wyróżnia: Zaufanie - Kompetencje - Wiarygodność

Misja: Pomoc w realizacji celów osobistych i zawodowych, inspirowanie, motywowanie i wspieranie w drodze do zmian.

Specjalizuję się w coachingu kariery, job-coachingu i coachingu menedżerskim, które z racji doświadczeń zawodowych, są mi najbliższe. Pracuję z osobami, które mają potrzebę świadomego zaplanowania swojej kariery zawodowej (licealiści, studenci, absolwenci), z osobami, które potrzebują ponownego określenia swojej roli i ścieżki zawodowej (managerowie średniego i wyższego szczebla, liderzy, właściciele firm, aktywni pracownicy), jak i z osobami, które z różnych przyczyn nie czują wystarczającej satysfakcji z obecnego życia zawodowego i mają potrzebę zmiany. Dobrze rozumiem potrzebę zmian zawodowych, ponieważ sama ich doświadczyłam.

Swój warsztat pracy uzupełniłam o dyplom Coacha - program Studiów Podyplomowych Life & Business Coaching w WSB w Poznaniu, przygotowujący mnie do roli zawodowego Coacha. zakończyłam również proces certyfikacji na poziomie ACC International Coach Federation. W swojej pracy wykorzystuję warsztat narzędzi coachingowych, zgodnie ze standardami Kodeksu Etycznego ICF. Pracuję w modelu GROW, w nurcie coachingu holistycznego, w oparciu o misję, system wartości i cel klienta, z przekonaniem, że to klient z natury jest mądry, zdolny, twórczy i ma potencjał do zmiany. Life & Business Coaching - czy tego chcemy czy nie, obie te sfery przenikają się na wielu płaszczyznach i dlatego trudno pracować nad jedną bez "dotykania" drugiej - wspieram więc holistyczne traktowanie Klienta/Pracownika/Menedżera.

Z wykształcenia jestem psychologiem zdrowia, studia ukończyłam na UAM w Poznaniu - specjalizacja świadomie wybrana z uwagi chęć pracy na tych obszarach, które są w nas silne, twórcze i stanowią o tym co jest naszym zasobem. W sposób naturalny ten kierunek stał się dla mnie wyznacznikiem kolejnych zawodowych wyborów. Tak więc najpierw praca konsultanta Executive Search w firmach doradztwa personalnego, gdzie poza projektami rekrutacyjnym, przeprowadzałam oceny predyspozycji kandydatów, audyty menedżerskie, kompetencyjne, budowałam ścieżki karier, systemy ewaluacji, wdrażałam procesy zmiany i reorganizacji w różnych organizacjach biznesowych. Następnie uzupełnienie kwalifikacji poprzez ukończenie Studiów Podyplomowych w zakresie Zarządzania Potencjalem Społecznym i Doradztwa Personalnego, przygotowujące mnie do pracy w strukturach Human Resources, gdzie jestem nadal aktywna.

Od ponad 15 lat jestem związana z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi w środowisku biznesowym. Pełniąc funkcje HR Managera/HR Business Partnera, biorę udział w realizacji projektów HRowych w międzynarodowych firmach. Moją największą pasją i zawodowym powołaniem jest jednak praca z ludźmi, codzienne towarzyszenie i obserwowanie ich rozwoju, zmiany postaw, procesu przeobrażania, zawodowego dojrzewania, odkrywania najdrobniejszych talentów, które z pracownika czynią przyszłego lidera i managera zespołów. A dzieje się to wyłącznie za sprawą ICH talentu, motywacji, zaangażowania i wiary we własne możliwości. Ten proces "stania z boku” i wspierania lubię najbardziej.

Wierzę, że każdy z nas ma w sobie bezcenne zdolności do wprowadzania pozytywnych zmian na różnym etapie życia zawodowego i osobistego. Wierzę też, że praca może uskrzydlać i stanowić źródło osobistej satysfakcji, zbyt dużo czasu w niej spędzamy, aby pozwolić sobie na brak zadowolenia i spełnienia. Dlatego wspieram we wprowadzaniu zmian i świadomym rozwoju kompetencji, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Prywatnie jestem żoną i mamą - Zuzanny i Mateusza, jak miliony kobiet, łączę role rodzinne z zawodowymi, starając się zachować na swojej ścieżce kariery zasady Work & Life Balance, choć nie zawsze się udaje:)

Jeśli zatem zdecydujesz się na ZMIANĘ - poprawę jakości swojego życia zawodowego, osobistego i udział w spotkaniach coachingowych z moim udziałem, serdecznie zapraszam.

Hanna Kramarczyk - Hadzik

"Nie czekaj, pora nigdy nie będzie idealna" (Napoleon Hill).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykształcenie/BIO:

International Coach Federation - Associate Coach Certificate - akredytacjaACC ICF (2018)

Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań - Psychologia zdrowia (studia magisterskie)

Międzynarodowa Szkoła Menedżerów W-wa - Zarządzanie Potencjałem Społecznym i Doradztwo Personalne (Studia Podyplomowe)

Wyższa Szkoła Bankowa Poznań - Life & Business Coaching (Studia Podyplomowe)

The Leonard Cheshire Foundation - Szkocja Edynburg (staż w zakresie coachingu personalnego)

Certyfikaty/szkolenia ws kompetencji coachingowych:

  • Train the Trainer - kompetencje trenerskie
  • SLG Thomas International - certyfikat uprawniający do posługiwania się metodą oceny predyspozycji osobowych
  • Testy kariery do oceny preferencji i predyspozycji zawodowych
  • Design Thinking - metoda twórczego myślenia w projektowaniu kariery
  • Hay Group - wywiad behawioralny, coaching w zarządzaniu
  • Coaching kryzysowy.

Osoby zainteresowane szczegółowym przebiegiem mojej ścieżki zawodowej /BIO zapraszam na profil LinkedIn/Goldenline.

Referencje są dostępne na Twoje życzenie.