"Nie to co osiągasz, ale to co przezwyciężasz definiuje Twoją karierę" (Carlton Fisk).

 

Job Coaching - to metoda wsparcia osób znajdujących się w  trudnej sytuacji zawodowej, w sytuacji zmiany spowodowanej utratą pracy, degradacją stanowiska pracy, konieczności poszukiwania nowego miejsca pracy, odnalezienia się w zmianie (np. po reorganizacji w firmie - outplacement) lub rozpoczęcia nowego etapu rozwoju zawodowego.

Moją rolą jako Job-Coacha jest wtedy nie wchodzenie w rolę Twojego doradcy zawodowego, ani podsuwanie gotowych rozwiązań, a inspirowanie,  motywowanie i prowadzenie Ciebie przez ten proces.

Job -Coaching  opiera się przede wszystkim na wzmacnianiu Twoich mocnych stron, czyli  =  talent + umiejętności +wiedza.

Dla kogo jest skierowany Job-Coaching - dla managerów, pracowników, osób bezrobotnych, osób nastawionych na zmianę pracy oraz zainteresowanych rozwojem zawodowym.

Zmiany na rynku pracy wymagają od nas umiejętności odnalezienia się w ciągłej zmianie, dostosowania się do nowych warunkow, bycia bardziej elestycznym w kształtowaniu własnej ścieżki rozwoju - i tym zajmuje się Job-Coaching.